Akupunktura

Czym jest akupunktura?

Akupunkturajest głęboką , wewnętrzną terapią , która działa poprzez wkłuwanie małych jednorazowych igieł w określonych punktach.Powstała ok 3,000 lat temu jako część holistycznego systemu leczenia zwanegoTradycyjną Medycyną Chińską ( TCM). Medycyna chińska uważa, że ​​wszystkie zwierzęta mają „siły życiowe” nazywane Qi , które poruszająsię w organizmie przez drogi zwane meridianami ( linie energetyczne). Na meridianach zlokalizowane sąpunkty, które znajdują się blisko powierzchni ciałai można je nakłućza pomocą igieł, w celu przywrócenia równowagi w ruchu qi w narządach wewnętrznych.

Czym akupunktura różni się od kultury zachodniej? 

Akupunktura w weterynarii stosowana jest jako jedna z metod alternatywnych, często łączona z medycyną konwencjonalną, skutecznie leczy wiele nawet bardzo ciężkich przypadków. Różnica między standardowym system leczenia i system TCM sprowadza się do tego, że w zachodniej medycynie, ta sama choroba lub stan zazwyczaj jest traktowany tak samo u wszystkich pacjentów, w TCM, ten sam stan, będzie traktowany w różny sposób u różnych pacjentów, ponieważ przyczyna może być inna.