Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) Holistyczne Centrum Leczenia Zwierząt lek. wet. Mirosław Tarka informuje, że: 1. Holistyczne Centrum Leczenia Zwierząt lek. wet. Mirosław Tarka jest administratorem danych osobowych Klientów Przychodni. 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: - prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania; - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych; - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 3. Jakiekolwiek zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych można składać osobiście w siedzibie Holistycznego Centrum Leczenia Zwierząt lek. wet. Mirosław Tarka ul. Strzelców Bytomskich 5 of, 45-533 Opole.

. Przychodnia przetwarza dane
osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w
tym do:
- umożliwienia
świadczenia usług weterynaryjnych dla zwierząt oraz prowadzenia dokumentacji
medycznej Państwa zwierzęcia
- przekazywania
informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Opolu o zwierzętach
zaszczepionych przeciwko wściekliźnie- jeśli dotyczy
- przekazywania
informacji do nadzoru farmaceutycznego- jeśli dotyczy
-przekazywania informacji do laboratorium
weterynaryjnego -jeśli dotyczy
a także do:
- windykacji
należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
- przechowywania
danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
5. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres
jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy sprzedaży usług. Jeśli z
jakiegoś powodu, nie podacie Państwo swoich danych, niestety nie będziemy mogli
zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji, nie będą mogli Państwo korzystać z
usług Holistycznego Centrum Leczenia Zwierząt
lek. wet. Mirosław Tarka. Państwa dane
osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez czas obowiązywania umowy
zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
-archiwizacyjnych- przez okres 15 lat od daty
ostatniej wizyty
-dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy
-wykonania obowiązków wynikających z przepisów
prawa, w tym podatkowych i rachunkowych
zapobiegania nadużyciom i oszustwom
7. Państwa dane osobowe udostępniane są Powiatowemu
Inspektoratowi Weterynaryjnemu, Laboratoriom (Idexx, Laboklin, Vetlab), PTRIZ oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi
Farmaceutycznemu.