Usługi

Osocze bogatopłytkowe (ang. Platelet-Rich Plasma; PRP)

Osocze bogate w płytki (PRP) używa własnych składników krwi pacjenta w celu stymulowania reakcji gojenia zniszczonych tkanek.W odpowiedzi na uszkodzenie ciała lub tkanki, organizm naturalnie kieruje płytki krwi i białe ciałka krwi do niesprawnego obszaru, aby rozpocząć proces gojenia.Płytki krwi przechowują liczne czynniki wzrostu, które są uwalniane w odpowiedzi na sygnały z uszkodzonej tkanki.

Gdy podaje się stężony roztwór płytek krwi i krwinek białych ( osocze bogatopłytkowe), przygotowany z własnej krwi pacjenta, bezpośrednio do uszkodzonej tkanki, stymulowana jest wtedy taka sam proces gojenia, ale ze zwiększoną mocą.Poprzez zwiększenie naturalnej zdolności uzdrawiania ciała, leczenie może prowadzić do szybszej, bardziej wydajnej i dokładniejszej odbudowy tkanki i jej powrotu do zdrowia.

Osocze bogatopłytkowe stosuje się z powodzeniem u ludzi i zwierząt, aby przyspieszyć gojenie się licznych tkanek w całym organizmie, w tym więzadeł, ścięgien i kości oraz pomocniczo w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów.U psów i kotów autogenne PRP jest generowane z własnych krwinek czerwonych. Można łączyć PRP z przeszczepianiem komórek macierzystych w celu leczenia konkretnych problemów medycznych, jednak PRP jest często stosowane w monoterapii. Zaletą osocza bogatopłytkowego jest zastosowanie go bez konieczności operacji chirurgicznej, którą wykonuje się w przypadku pobierania komórek macierzystych z tłuszczu.

Co to jest osocze bogato płytkowe?

Osocze bogatopłytkowe jest koncentratem autogennego płynu, składającego się głównie z płytek krwi, które jest używane w celu przyspieszenia gojenia ścięgien, więzadeł, kości i innych tkanek. (PRP określa się jako 5,5 x 1010płytek/50ml). Żel bogatobialkowy składa się z połączenia PRP,trombiny i chlorku wapnia, tworząc półstały materiał, który jest szeroko stosowany w ludzkiej dentystyce.

Jak działa PRP?

Płytki krwi są pierwszymi komórkami migrującymi do miejsca urazu tkanki, pełnią także rolę w hemostazie, zawierają liczne czynniki wzrostu, które stymulują gojenie tkanek. Do czynników wzrostu należą:

  • płytkowy czynnik wzrostu (PDGF)
  • transformujący czynnik wzrostu-β1 (TGF-β1)
  • transformujący czynnik wzrostu-β2 (TGF-β2)
  • czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF)
  • czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF)
  • naskórkowy czynnik wzrostu (EGF)

Inne czynniki zawarte w płytkach krwi, które mają wpływ na stany zapalne w tkankach oraz ich gojenie, to białka o działaniu antybakteryjnym i grzybobójczym, metaloproteinazy ADP, ATP, jony wapnia, histamina, serotonina i dopamina.

W jakich schorzeniach można zastosować PRP ?

Czynniki wzrostu znajdujące się w PRP powodują zwiększenie produkcji kolagenu typu I i proliferację fibrocytów. PRP jest szeroko stosowane w urazach ścięgien i więzadeł u koni. U małych zwierząt używamy PRP jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego takich dolegliwości jak pęknięcia, skręcenia, rozerwania oraz inne urazy ścięgien i więzadeł.

Stosowanie czynników wzrostu może pomóc w wytwarzaniu chrząstki szklistej, co jest bardzo atrakcyjne biorąc pod uwagę wysoką częstotliwość występowania chorób zwyrodnieniowych stawów u ludzi i zwierząt, ze względu na ograniczone zdolności naprawcze chrząstki stawowej. Płytkowy czynnik wzrostu zwiększa proliferację chondrocytów. Zastosowanie iniekcji z PRP spowolnia postęp choroby zwyrodnieniowej stawów i powoduje zmniejszenie bólu, a co za tym idzie poprawę funkcjonowania zwierząt ze zwyrodnieniem chrząstki.

Osocze bogato komórkowe może pomóc także w leczeniu złamań poprzez dostarczenie dodatkowych czynników wzrostu, które są istotne dla tworzenia kości. PRP jest używany w różnych przypadkach złamań, braku zrostu po złamaniach, stanach zapalnych kości i aby przyspieszyć gojenie. Również w dysplazji stawów biodrowych i łokciowych, zapaleniu torebki stawowej.

Jak wygląda zabieg pobierania PRP?

Krew jest pobierana w sposób jałowy od zwierzęcia do specjalnej probówki i następnie przetwarzana przez specjalistyczne laboratorium, w celu oddzielenia płytek krwi, krwinek białych i surowicy od krwinek czerwonych.Odpowiednio przygotowane osocze bogato płytkowe jest następnie wstrzykiwane do uszkodzonego miejsca.W zależności od miejsca podania zastrzyku, konieczne może być poddanie zwierzęcia sedacji.

W powiązaniu do stanu i długości trwania schorzenia twojego zwierzęcia, zaleca się podanie 1-3 zastrzyków zPRP.Około dwa tygodnie po pierwszym podaniu PRP pies lub kot przychodzi na wizytę kontrolną, na której zostanie poddane pełnej ocenie i analizie. Właściciel będzie proszony, aby opowiedzieć o swoich osobistych uwagach na temat stanu zdrowia zwierzęcia po zabiegu.W zależności od ustaleń, zostanie podjęta decyzja co do potrzeby dodatkowych procedur.Zwykle urazy przewlekłe wymagają więcej niż jednego wstrzyknięcia PRP. Zarówno w schorzeniach ostrych i przewlekłych, terapia PRP może być połączona z fizjoterapią w celu zwiększenia powodzenia leczenia.

Czego można się spodziewać po leczeniu PRP?

Po pierwszym wstrzyknięciu zwierzę może odczuwać pewną bolesność w miejscu podania.Ten ból jest pozytywnym znakiem, że zaczęło się leczenie.Efekt ten może trwać kilka dni i stopniowo zmniejsza się w miarę gojenia i naprawy tkanek.Ważne jest to, że po podaniu PRP należy zaprzestać podawania leków przeciwzapalnych, ponieważ mogą one blokować działanie zamierzonej reakcji naprawczej.Alternatywne w przypadku silnego bólu mogą być przepisywane leki opioidowe.Energiczne lub intensywne ćwiczenia w tym okresie nie są zalecane, tak samo jak duży wysiłek typu bieganie, skakanie, zaleca się 3 -4 tyg odpoczynku. Również w sytuacji tzw. „nagłego ozdrowienia”,kiedy zwierzę czuje się doskonale, nie zaleca się pełnego obciążenia zwierzęcia ruchem przez 3-4 tyg po zabiegu.

Czy zastrzyki PRP bezpieczne?

Badania kliniczne wykazały, że zastrzyki PRP są bardzo bezpieczne, z minimalnym ryzykiem działań niepożądanych lub komplikacji.Ponieważ PRP jest produkowany z własnej krwi zwierzęcia, nie ma obaw o odrzucenie lub transmisję choroby.Warto zauważyć, że ostatnie badania wskazują, że PRP może mieć właściwości antybakteryjne, które chronią przed ewentualnym zakażeniem.

Jak mogę się dowiedzieć, czy PRP jest odpowiednie dla mojego zwierzaka?

Jeśli zwierzę cierpi na przewlekłe bóle, a leki przeciwzapalne już nie pomagają lub nie mogą być stosowane z powodu chorób wątroby, nerek lub przewodu pokarmowego, to zwierzę nadaje się na kandydata do tego zabiegu. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje zespół lekarzy po wywiadzie z właścicielem zwierzęcia, badaniu klinicznym i analizach laboratoryjnych, biorąc pod uwagę historię choroby zwierzęcia.

Prosimy o kontakt, aby umówić się na konsultacje 77 453 94 42,602 3999 74