Usługi

Neurologia

  • Zaburzenia oddawania moczu
  • Niedowład jednej kończyny
  • Niedowład kończyn miednicznych, porażenie lub ataksja
  • Tetrapareza, hemipareza i ataksja
  • Ataksja głowy i kończyn
  • Zaburzenia funkcji słuchu
  • Zaburzenia ruchów oczu
  • Drgawki, epilepsja