Usługi

Pracownia diagnostyczna

USG

Ultrasonografia jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyczną, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków.

Urządzenie do przeprowadzania USG składa się z dwóch części: głowicy (podczas badania trzyma ją lekarz) pełniącej funkcję nadajnika i odbiornika fal ultradźwiękowych oraz aparatu (wygląda jak duży komputer z monitorem i dziesiątkami przełączników) przetwarzającego odebrane sygnały w obraz. Fale ultradźwiękowe docierają do narządów wewnętrznych, które w różny sposób pochłaniają lub odbijają wiązkę ultradźwięków, co po analizie komputerowej odbierane jest jako ciąg ciemniejszych lub jaśniejszych punktów. Zebrane razem na monitorze tworzą zarys badanego narządu.

USG jamy brzusznej

Jest najczęściej wykonywanym badaniem. Z reguły w ten sposób oceniamy stan narządów jamy brzusznej - wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, nerek, nadnerczy, trzustki, śledziony, aorty i dużych naczyń, pęcherza i gruczołu krokowego, macicy i przydatków. Badanie to wykonuje się przez powłoki jamy brzusznej. Włos w badanym miejscu goli się, a skórę smaruje specjalnym żelem, który zapobiega odbijaniu fal.

Oprócz samej oceny narządów USG może też służyć do wytyczania drogi igle, którą nakłuwa się zmiany w wątrobie, nerkach, trzustce tzw. punkcja pod kontrolą USG.

USG serca

Inaczej nazywane ECHO serca. Jest badaniem nieodzownym do podjęcia jakiegokolwiek leczenia kardiologicznego. Dzięki niemu możliwe staje się określenie struktury serca i funkcji zastawek, zaburzeń kurczliwości ściany, przecieków, fal zwrotnych, frakcji wyrzutowej i wielu innych parametrów.

USG endorektalne

Do jego wykonania służy kilkunastocentymetrowa głowica, którą wprowadza się przez odbyt. Na końcówce głowicy znajduje się gumowy kapturek, który przed badaniem napełnia się wodą (zapewnia on lepszy kontakt ze ścianą badanego narządu). USG wykonuje się głównie w celu oceny zmian nowotworowych w jelicie (rozmiaru i stopnia naciekania guza) oraz dokładnej oceny gruczołu krokowego. Można też za pomocą tego aparatu pobrać specjalną igłą wycinki do badania skrawków tkanki pod mikroskopem.

USG endowaginalne

Badanie wykonuje się po umieszczeniu głowicy aparatu w pochwie. Dzięki niemu można dokładnie ocenić zmiany zachodzące w macicy lub jajnikach. Można też obserwować cykl owulacyjny i pobierać wycinki do badań.

USG dopplerowskie

Służy do oceny przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Wykorzystuje się tu fakt zmiany długości fali odbitej od przedmiotu, który zbliża się lub oddala od głowicy. W przypadku USG takim przedmiotem są krwinki czerwone. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową, można wykreślić kierunek i sposób przepływu krwi. Mierząc obszar zmiany barwy, jego kolor i nasycenie, dowiadujemy się np., że: jest nieszczelna zastawka mitralna w sercu; w aorcie znajduje się skrzeplina, która zaburza przepływ krwi, przewód Bottala jest drożny.

Co można jeszcze badać za pomocą USG?

Oko. W tym celu używa się malutkiej głowicy przykładanej do powieki lub bezpośrednio do rogówki „widać wówczas przekrój oka i oczodołu.

USG tarczycy umożliwia dokładną ocenę wielkości ewentualnych zmian (np. guzków, torbieli, które dodatkowo można łatwo nakłuć pod kontrolą USG).

Innym przykładem jest USG jąder, prostaty, które pozwala wykluczyć lub potwierdzić zmiany chorobowe.

Bardzo często wykonuje się także USG zmian podskórnych, ropni, guzków, nacieczeń itp.

Jak przygotować zwierzę do badania?

Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki narząd będzie badany. W przypadku USG jamy brzusznej lekarze zalecają wcześniejsze przeczyszczenie jelit oraz zażycie środka przeciw wzdęciom w przeddzień badania (np. Espumisan ). Ułatwi to ocenę narządów wewnętrznych.

Duże znaczenie ma odpowiednie przygotowanie się do USG pęcherza moczowego - należy bowiem postarać się aby zwierzątko nie oddało moczu przed badaniem . Umożliwia to ocenę tego narządu (pusty pęcherz jest zapadnięty i niewiele można zobaczyć), a poza tym wypełniony pęcherz jest „oknem akustycznym” pozwalającym określić stan narządów miednicy małej. Można też łatwo stwierdzić, czy coś uciska pęcherz (np. powiększony gruczoł krokowy), oraz określić, ile moczu zostaje w pęcherzu po jego opróżnieniu (stanowi to pośredni dowód na istnienie zaburzeń w odpływie moczu).

Jak wygląda badanie?

Poza wyjątkowymi sytuacjami badanie jest szybkie, niebolesne i mało kłopotliwe. Niejednokrotnie należy dla lepszej widoczności badanych narządów ostrzyć skórę z włosów w miejscu przyłożenie głowicy. Lekarz pokrywa skórę albo głowicę aparatu żelem. Badanie może trwać od 5 minut do pół godziny - w zależności od rodzaju diagnozowanego narządu i zachowania się zwierzęcia.

EKG

Elektrokardiogram (EKG) rejestruje aktywność elektryczną serca. Serce wysyła maleńkie impulsy elektryczne, które rozprzestrzeniają się za pośrednictwem mięśnia sercowego i powodują jego skurcz. Impulsy te mogą być wykryte przez EKG, które pozwala określić, czy są jakieś zaburzeniach rytmu i miarowości.

Pomijając EKG wykonywane w czasie operacji, jest to metoda pośrednia polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora.

Jak przygotować zwierzę do badania?

EKG jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.

EKG wykonywane w spoczynku

Badanie EKG wykonywane w spoczynku jest jednym z pierwszych badań dodatkowych zlecanych przez lekarza, który podejrzewa u Pacjenta zaburzenia pracy serca. Jest to niedrogie badanie nieinwazyjne pozwalające na wstępną ocenę pracy serca. Należy jednak pamiętać, że badanie to ma ograniczoną wartość diagnostyczną i raczej potwierdza obecność nieprawidłowości niż je wyklucza. Innymi słowami - prawidłowy zapis EKG nie wyklucza obecności choroby natomiast stwierdzenie zaburzeń elektrycznej pracy serca częściej (choć także nie zawsze) jest związane z jego chorobą.

Niektóre rodzaje nieprawidłowości są widoczne tylko w zapisie EKG. Dotyczy to zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu (bloki przewodzenia) oraz nadmierna czynność elektryczna serca powodująca niemiarową pracę serca lub zaburzenia repolaryzacji komór serca mogące wskazywać na przeciążenie lub niedokrwienie serca. Pacjent nie zawsze odczuwa zaburzenia rejestrowane w EKG, choć niektóre z nich mogą być groźne.

Każdy pacjent w naszej Lecznicy przed planowanym zabiegiem lub operacją ma przeprowadzane badanie EKG. Ponadto w trakcie całego zabiegu połączonego z narkozą jest monitorowany również poprzez stały odczyt EKG. A ponadto stały pomiar pulsoksymetrem , pomiar temperatury i częstotliwości oddechu.

RTG

Technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Często stosowana w medycynie weterynaryjnej głównie w diagnostyce układu kostnego, ale nie tylko .Metoda ta wykorzystuje zdolność organizmu do osłabiania promieniowania RTG. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej. Tkanka kostna wykazuje znacznie większą zdolność absorpcji promieniowania niż otaczające ją tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione.

Badań RTG nie można stosować do diagnostyki wszystkich tkanek miękkich ze względu na zbyt małe różnice ich współczynników absorpcji. Można jednak stosować środki kontrastujące dla uzyskania lepszych wyników badań. Substancje te spełniają pewne kryteria: są nieszkodliwe dla zdrowia zwierząt , nie biorą udziału w przemianach metabolicznych organizmu, gromadzą się wybiórczo w danym narządzie, są usuwane z organizmu drogami naturalnymi w jak najkrótszym czasie.

Jako substancje kontrastujące stosowane są: - sole baru - podawane doustnie w celu uzyskania lepszego widoku śluzówki przewodu pokarmowego, - związki jodu - podawane do naczyń krwionośnych w celu uzyskania ich obrazu i np. obrazu serca.

Badanie kontrastowe

Wykonywane jest przy użyciu specjalnych środków kontrastujących tzw. barytu, który pochłania promieniowanie rentgenowskie i dzięki temu uwidacznia patologie w badanym układzie. W przewodzie pokarmowym możemy zobaczyć np. zmiany zapalne, pourazowe, ciała obce, anomalie rozwojowe i inne. Badanie to wykonuje się także w celu wykrycia nieprawidłowości w układzie moczowym, rdzeniu kręgowym, stawach, naczyniach krwionośnych.